Tiết Kiệm Lĩnh Lãi Cuối Kỳ - SeaSave Term

Khái niệm sản phẩm

Là hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Trong đó lãi được trả 1 lần khi đến hạn sổ tiết kiệm.

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền áp dụng: VND/USD/EUR.
  • Số dư tối thiểu: 1.000.000 VND/100 USD/100 EUR.
  • Kỳ hạn: 01 tuần, 02 tuần, 03 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng, 36 tháng.
  • Rút 1 phần gốc: Khách hàng được rút gốc không giới hạn số lần. Phần gốc rút trước han hưởng lãi không kỳ hạn, phần còn lại giữ nguyên lãi suất.
  • Phương thức trả lãi: Nhận lãi bằng tiền mặt hoặc chuyển lãi vào tài khoản tiền gửi thanh toán.

Thế mạnh

  • Được phép rút 1 phần gốc rất linh hoạt.
  • Đa dạng kỳ hạn. Là sản phẩm duy nhất có kỳ hạn tuần.
  • Đa dạng loại tiền: VND/USD/EUR phù hợp với mọi đối tượng Khách hàng.

Liên hệ

   Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng đến điểm giao dịch SeABank gần nhất để được tư vấn trực tiếp hoặc liên hệ Dịch vụ hỗ trợ Khách hàng đa kênh 24/7: Mr. Xuân - 0904.474.828