•  Địa chỉ: Thửa số 17, Khu B1 – lô 7B Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
  •  Số điện thoại: 0225 3260 088
  • Hotline Khách Hàng: 0904.474.828