Tiền Gửi Kỳ Hạn Ngày


Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chính thức triển khai dịch vụ mới -Tiền gửi kỳ hạn ngày dành cho khách hàng pháp nhân. Đây là sản phẩm tiện ích, linh hoạt, giúp tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.

Tiết Kiệm Trả Lãi Hàng Tháng -

Nhận lãi hàng tháng - An tâm thu nhập

Tiết Kiệm Bậc Thang - SeaSave Elevator

Bậc Thang Tiền Gửi - Lũy Tiến Sinh Lời

Tiết Kiệm Lĩnh Lãi Cuối Kỳ - SeaSave Term

Lựa chọn an toàn - Yên tâm nhận lãi

Tiết Kiệm Thông Minh - SeaSave Smart

Giải pháp sinh lời tối đa cho số tiền gửi nhàn rỗi ngắn hạn

Tiết Kiệm Online - SeASave Online

Là dịch vụ tiết kiệm trực tuyến mà SeABank cung cấp cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ SeANet hoặc SeAMobile.

Tiết Kiệm Gửi Góp - Tích Lũy Tương Lai

Là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn, theo đó khách hàng sẽ mở tài khoản tiết kiệm gửi góp (TKGG) đứng tên mình và gửi tiền nhiều lần vào tài khoản này nhằm đạt một số tiền dự kiến trong tương lai.

Tiết Kiệm Gửi Góp - Ươm Mầm Giấc Mơ

Là sản phẩm tiết kiệm gửi góp, theo đó, người giám hộ sẽ mở cho người được giám hộ tài khoản tiết kiệm gửi góp và gửi tiền vào tài khoản này.

Sản Phẩm Tiết Kiệm Bảo An Tích Lũy

Là sản phẩm tiết kiệm gửi góp kết hợp với bảo hiểm nhân thọ. Theo đó khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm “Bảo An Tích Lũy” do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) cung cấp.